Overige conflicten

Voor bemiddeling bij overige conflicten zoals burenruzies, erfenisproblematieken of onenigheden met leveranciers kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.