Conflict werkgever werknemer

Wat te doen wanneer er een conflict is ontstaan tussen werkgever en werknemer? Een conflict kan om allerlei redenen ontstaan. Wanneer de relatie tussen werkgever en werknemer zo verslechterd is dat jullie er zelf niet meer uit kunnen komen, dan is het verstandig dat jullie de hulp van een mediator inschakelen. Ik ben Esther Dekker, mediator voor onder andere arbeidsconflicten. Bij mij kunt u terecht wanneer u een arbeidsconflict hebt, ik help u graag met het vinden van een oplossing die voor beide partijen gunstig is.

Wat doet een bemiddelaar bij een conflict tussen werkgever en werknemer?

Het kan voor een werkgever en werknemer soms niet helemaal duidelijk zijn wat ze precies aan de situatie moeten doen, een mediator helpt u daarbij. U kunt de mediator zien als de derde partij die geheel onafhankelijk en neutraal is. De mediator luistert naar beide partijen en probeert samen met u te zoeken naar een oplossing. Wanneer u de hulp inschakelt zal er voor iedereen aandacht zijn en worden de belangen van alle partijen behartigd.

Plan van aanpak voor het oplossen van conflict tussen werkgever en werknemer

Voordat het traject van mediation begint, zullen we eerst een intakegesprek inplannen. Aan de hand daarvan maken we een plan van aanpak. Meestal hanteer ik een traject van maximaal zes weken. We streven ernaar om na deze zes weken de omgang tussen werkgeer en werknemer weer normaal te laten verlopen. Het kan natuurlijk voorkomen dat dit alsnog niet mogelijk is of dat het niet werkt, in dit geval gaan we op zoek naar een andere oplossing. Wanneer er een conflict ontstaat tussen werkgever en werknemer, is het belangrijk dat u daar niet te lang mee door blijft lopen. Hoe langer u ermee doorloopt, hoe erger het conflict zal worden. Alle afspraken die gemaakt worden, zullen vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst.

Mogelijke uitkomsten

Elke situatie is anders en er zijn natuurlijk altijd andere uitkomsten, maar over het algemeen zijn er drie uitkomsten die het meest voorkomen. In eerste instantie is dat, dat u onder bepaalde voorwaarden de werkrelatie weer oppakt en dat de werknemer terugkeert naar de huidige werkplek. Een tweede mogelijkheid is dat de werknemer blijft werken voor de huidige werkgever, maar dan op een andere afdeling geplaatst wordt. Ten slotte kan het voorkomen dat het de beste oplossing is om de werkrelatie te beëindigen. Dat betekent dat de werknemer een andere baan zal gaan zoeken.

Contact

Is er bij u een conflict ontstaan tussen werkgever en werknemer? Komt u er zelf niet meer uit? Wacht dan niet te lang met het zoeken naar hulp om uw conflict op te lossen. Neem contact met mij op om een afspraak te maken. Ik help u graag doormiddel van bemiddeling om een oplossing te zoeken die voor beide partijen gunstig is!

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com