Een familieruzie oplossen: 5 tips

Conflicten komen in veel families voor. Maar de een stapt er sneller overheen dan de ander.

Hoe ga je om met een ruzie binnen de familie?  Heb je altijd gedoe met je broer of zus? Zie je op tegen een familieweekend, kerst of überhaupt de confrontatie?

Met je familie ben je levenslang verbonden, wat er ook gebeurt. Hierdoor ben je soms toleranter want ‘het is toch mijn moeder’ of je negeert het want ‘dat ga ik niet zeggen want ik wil niet weer gedoe’. Het extra tolerant zijn of het negeren van je eigen gevoel of grens kan er voor zorgen dat ‘het zich opstapelt’ waardoor het alleen maar erger wordt. Aan de andere kant kan er makkelijk gedoe ontstaan omdat je elkaar niet uitkiest. Soms heb je niet veel gemeen met broers of zussen en dan kan een familieweekend best een uitdaging zijn. Tenslotte ontstaan er vaker conflicten omdat er vaak laconieker met elkaar wordt omgegaan. Iemand vertelde dat zijn broer hem 5 uur te laat kwam ophalen zonder excuses. Vrienden worden in dergelijke gevallen vaak ‘beter gehandeld’. Maar, hoe ga je hier nu mee om?

Hieronder volgen 5 tips.

1. Allereerst is het handig om te kijken naar je eigen aandeel in het conflict. Wat kan je zelf anders doen? Het gaat niet om de schuldvraag maar om je eigen aandeel in het conflict. Ruzie maak je immers niet alleen. Als je kunt zien wat je eigen aandeel is, is er ook verandering mogelijk. Ben je ergens gevoelig voor en doet de ander altijd precies wat je irriteert?

2. Vervolgens is het nuttig om te proberen om er van een afstand naar te kijken. Wat gebeurde er nu werkelijk? Wat doet de ander waardoor je  kwaad wordt? Is dit iets wat je herkent van eerdere situaties? Sta even stil en word je bewust van wat er gebeurt.

3. Ook is het aan te raden om voor jezelf te achterhalen waarin je bijvoorbeeld geraakt werd. Welke emotie speelde er? Achter boosheid of teleurstelling zit altijd een behoefte die niet wordt vervuld. Ga bij jezelf te rade welke behoefte er niet wordt vervuld. In familieconflicten is een incident vaak de druppel en speelt er meer. ’Hij doet altijd dit’ of ‘zij luistert nooit’ zijn signalen dat er meer speelt en dat er al langer behoeftes niet worden gezien. Heb je de behoefte om gezien te worden? Om serieus genomen te worden? Om er toe te doen? Herken en erken je behoefte.

4. Heb je een oordeel over iemand? Het kan zeker zijn dat je iets hebt gemist in je opvoeding bijvoorbeeld maar, heeft een ouder je bewust iets onthouden? Is het waar dat…? Misschien heeft de ander zijn best gedaan? Heeft de ander de beste intenties? Kon de ander niet anders? Door je oordeel te onderzoeken kun je milder worden voor de ander en voor jezelf. Bedoelde iemand het echt rot? Echt..? 

5. Als je vervolgens het gesprek aangaat, is het handig om vanuit jezelf te redeneren en niet te wijzen naar de ander. Dan kan de ander makkelijker open staan en je beter horen. Hiervoor biedt geweldloze communicatie concrete handvatten. Het komt erop neer dat je eerst iets objectiefs zegt over wat er gebeurde. Vervolgens geef je aan hoe dit voor je voelde en daarna welke behoefte er voor jezelf niet wordt gezien. Tenslotte kun je vragen hoe dit is om te horen voor de ander. Bijvoorbeeld; je hebt mijn auto geleend en met een lege tank teruggezet. Ik was echt pissig toen ik de volgende ochtend naar een cliënt moest en eerst nog om moest rijden om te tanken. Ik kwam hierdoor gestrest en bijna te laat bij mijn cliënt. In zo’n geval voel ik me niet serieus genomen. Hoe is dat voor jou om te horen?

Mocht je hierin ondersteuning wensen, ben ik je graag van dienst.