Mediator arbeidsconflict

Waar gewerkt wordt, kunnen conflicten ontstaan. Vaak kunnen deze in een onderling gesprek opgelost worden. In een aantal gevallen komen de partijen er niet uit samen en kan er een arbeidsconflict ontstaan. Schakel in dat geval een mediator in om samen het arbeidsconflict op te lossen. Esther Dekker is een ervaren mediator met veel ervaring bij de bemiddeling van arbeidsconflicten.

Iedere situatie is verschillend

Ieder bedrijf is verschillend en daardoor heeft ook ieder conflict zijn eigen oorzaak. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een werknemer zich niet gehoord of gewaardeerd voelt, of er zijn al jaren geen beoordelingsgesprekken geweest. Wat de reden ook is, de mediator luistert eerst naar beide partijen om de oorzaak van het arbeidsconflict te achterhalen. Daarna gaan de partijen pas aan de slag om een oplossing te vinden.

Traject van een mediation

Om tot een oplossing voor het arbeidsconflict te komen doorlopen de mediator en de partijen die een conflict hebben een aantal stappen:

  • De partijen die een conflict hebben moeten vrijuit kunnen praten over wat ze dwarszitten. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt bij mediation dat beide partijen er vrijwillig mee instemmen om het traject te starten. Daarom laat de mediator beide partijen een mediationovereenkomst tekenen. Hierin verklaart iedereen onder andere vrijwilligheid en geheimhouding.
  • Na het tekenen van de overeenkomst wordt gestart met de gesprekken. Iedere partij komt aan het woord over het arbeidsconflict. Vaak wordt dan al duidelijk wat de oorzaak is.
  • Wanneer de oorzaak bekend is kan er gewerkt worden aan een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.
  • Wanneer de arbeidsrelatie wordt behouden, bekijken de partijen hoe ze in de toekomst goed kunnen samenwerken. Er worden dan bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het houden van tussentijdse evaluatiegesprekken.
  • Als blijkt dat de werkgever en werknemer niet meer kunnen samenwerken, dan wordt er gewerkt naar een ontslag met wederzijds goedvinden.
  • Welke keuze er ook gemaakt wordt, de afspraken worden altijd vastgelegd in een overeenkomst. Voor een ontslag met wederzijds goedvinden gaat het dan om een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsconflict? Schakel een mediator in!

Laat arbeidsconflicten niet te lang doorlopen, maar schakel een mediator in en ga samen aan de slag om tot een oplossing komen. Zo kunt u zelfs een lang juridisch gevecht voorkomen. Neem vandaag nog contact op met Esther Dekker, mediator. Tijdens de mediation is voldoende ruimte voor de emotionele kant van het conflict, maar er worden ook duidelijke afspraken gemaakt.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com