Ontslag met wederzijds goedvinden

Gaat een arbeidsrelatie tussen een werkgever en een werknemer niet meer werken? Dan kunnen beide partijen er in onderling overleg voor kiezen om het contract te ontbinden. Er wordt dan gekozen voor een ontslag met wederzijds goedvinden. Wilt u dat dit ontslag voor alle partijen goed afgehandeld wordt? Schakel dan als mediator Esther Dekker in.

De belangrijkste kenmerken van een ontslag met wederzijds goedvinden zijn

  • De werknemer of de werkgever stelt voor om de arbeidsrelatie te verbreken.
  • Zowel de werkgever als de werknemer willen dat het arbeidscontract wordt beëindigd.
  • De werkgever en werknemer maken afspraken over de afhandeling van het ontslag.
  • De werknemer is niet ziek.

Handel het ontslag correct af

Voordat een ontslag tot stand komt, kan er al een heel traject aan vooraf gegaan zijn. Zeker als er een arbeidsconflict aan het ontslag ten grondslag ligt. Het is verstandig om een mediator in te schakelen zodat alle zaken goed en naar ieders tevredenheid worden afgehandeld. Voor een ontslag met wederzijds goedvinden hoeft een werkgever geen toestemming te vragen bij de UWV. Daarnaast hoeft de werkgever de kantonrechter niet om ontbinding van de arbeidsvoorwaarden te vragen.

Duidelijke afspraken

Het resultaat van een ontslag met wederzijds goedvinden is een overeenkomst waarin alle afspraken tussen de werkgever en de werknemer zijn vastgelegd. In deze zogenaamde vaststellingsovereenkomst wordt alles vastgelegd, denk hierbij aan de ontslagvergoeding (transitievergoeding). Deze overeenkomst kan ook invloed hebben op de WW-uitkering van de werknemer. Daarom is het van belang dat deze overeenkomst naar ieders tevredenheid is én juridisch helemaal correct is.

Voorkom een juridische procedure

Door het inschakelen van een mediator bij een ontslag met wederzijds goedvinden voorkomt u een gang naar de rechter. Het dienstverband kan dan namelijk zonder dure en vervelende juridische procedures worden beëindigd. Hierdoor kunnen de werkgever én de werknemer veel tijd en geld besparen.

Ontslag met wederzijds goedvinden? Neem contact op

Staat u op het punt om een traject voor een ontslag in te gaan? Schakel dan als mediator Esther Dekker in. Met haar praktische houding met oog voor de persoonlijke kant van het verhaal wordt het ontslag snel en naar ieders tevredenheid afgehandeld.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com