Vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Wordt uw arbeidscontract beëindigd? Dan is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen. In dat geval is er namelijk geen ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV nodig. Maar wat betekent het document precies voor u? Bent u woonachtig in Amsterdam en wilt u uw vaststellingsovereenkomst voorleggen aan een deskundige? Esther Dekker, arbeidsmediator, helpt u graag verder met uw vragen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd, regelt de beëindiging van de werkrelatie tussen werknemer en werkgever. In deze overeenkomst worden de voorwaarden waaronder het contract wordt beëindigt vastgelegd. Hierbij kunt u denken aan een eventuele ontslagvergoeding en de einddatum van het arbeidscontract.

Wanneer is er sprake van een vaststellingsovereenkomst?

Er zijn diverse redenen waarom uw werkgever wenst het arbeidscontract te beëindigen en daarom een vaststellingsovereenkomst opstelt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een arbeidsconflict of een reorganisatie. Het is echter natuurlijk ook mogelijk dat zowel werkgever als werknemer het ermee eens zijn dat de arbeidsrelatie wordt beëindigt. In dat geval kan ook zo’n overeenkomst worden opgesteld. Een ontslag met een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kan zowel voor de werknemer als de werkgever veel tijd en geld besparen. Zo hoeft een werkgever bijvoorbeeld niet naar de kantonrechter of het UWV om toestemming te vragen voor het ontslag. Ook voor de werknemer heeft meerdere voordelen. Het ontslag wordt namelijk duidelijk en snel afgehandeld en er is kans op een hogere ontslagvergoeding. Het is verstandig om de vaststellingsovereenkomst altijd door een deskundige te laten controleren. Voordat een werknemer recht heeft op een WW-uitkering, moet de overeenkomst namelijk aan bepaalde eisen voldoen.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Er zijn diverse punten die in een vaststellingsovereenkomst terug moeten komen. Enkele belangrijke onderdelen zijn bijvoorbeeld de einddatum van het arbeidscontract, de reden van het ontslag en wie hier het initiatief in heeft genomen. Deze punten zijn namelijk van belang om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Andere onderwerpen die erin staan zijn:

  • Hoogte eventuele ontslagvergoeding;
  • Vrijstelling van werk;
  • Uitkeren vakantie-uren;
  • Recht op bonusuitkering;
  • Verstrekken getuigschrift;
  • Opheffen concurrentiebeding;
  • Overnemen leaseauto;
  • Kosten rechtsbijstand;
  • Etc.

Herroepingsrecht/ontbinden vaststellingsovereenkomst

Tegenwoordig is het mogelijk om binnen veertien dagen terug te komen op een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. Dit heet ook wel het herroepingsrecht. Kiest u ervoor om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dan wordt de beëindiging van de werkrelatie ongedaan gemaakt en blijft uw arbeidscontract bestaan.

Kiest u niet voor herroepingsrecht, maar wilt u na deze twee weken de vaststellingsovereenkomst toch nog ontbinden, dan wordt dit erg lastig. Het document is immers bedoelt om een einde te maken aan de onzekere situatie. Liever wilt u dat de overeenkomst in één keer goed wordt opgesteld. Heeft u het document getekend, dan zijn de gemaakte afspraken in principe bindend. Ook voor het ontvangen van een WW-uitkering is het belangrijk dat het document correct is opgesteld.

Contact

Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kan voor zowel werknemers als werkgevers een lastig proces zijn. Bent u woonachtig in Amsterdam en wilt u uw vaststellingsovereenkomst voorleggen aan een professional?

Voor werknemers en werkgevers is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst een ingewikkeld proces. Neem daarom contact op met Esther Dekker, arbeidsmediator, als u zeker wilt zijn dat u een goede overeenkomst tekent. Daar hebben alle partijen belang bij.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com