Vaststellingsovereenkomst

Hebben een werknemer en een werkgever besloten om het arbeidscontract te beëindigen? Dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat beide partijen precies weten wat er in de overkomst is opgenomen. Na het tekenen van de overeenkomst zijn de vastgelegde afspraken namelijk bindend.

Neem daarom contact op met Esther Dekker, arbeidsmediator, om te controleren of alles op financieel en juridische gebied goed is vastgelegd. Ook voor hulp bij het opmaken van de vaststellingsovereenkomst bent u bij Esther Dekker aan het juiste adres.

In de vaststellingsovereenkomst kunnen onder meer afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd worden over:

  • Datum beëindiging arbeidsovereenkomst
  • Hoogte eventuele ontslagvergoeding
  • Vrijstelling van werk
  • Uitkeren vakantie-uren
  • Recht op bonusuitkering
  • Verstrekken getuigschrift
  • Opheffen concurrentiebeding
  • Overnemen leaseauto
  • Kosten rechtsbijstand
  • Etc.

U heeft één kans voor een goede vaststellingsovereenkomst.
Zoals gezegd liggen na het tekenen van de overeenkomst de afspraken vast en kunnen deze niet meer teruggedraaid worden. Ook voor het ontvangen van WW is het van belang dat het document correct is opgesteld.

Voor werknemers en werkgevers is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst een ingewikkeld proces. Neem daarom contact op met Esther Dekker, arbeidsmediator, als u zeker wilt zijn dat u een goede overeenkomst tekent. Daar hebben alle partijen belang bij.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com