Vragen over ontslag i.v.m. Covid-19? Informatie voor werkgevers en werknemers

Door Covid-19 is er veel onrust bij de directie, op de werkvloer en daartussen in. De omzet staat onder druk en de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) dekt niet alle loonkosten. Daarnaast komt niet ieder bedrijf in aanmerking voor de NOW-regeling. Hierdoor staan er veel banen op de tocht met alle zorgen van dien.

Afgelopen periode hebben veel werkgevers én werknemers contact met mij opgenomen met vragen over ontslag en of ik deze gesprekken kan begeleiden wat ik graag doe!
Wat zijn de mogelijkheden?

Ontslag via het UWV

Een werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV als de omzet minimaal 20% terugloopt door Covid-19. Hierbij dient de werkgever aan te tonen dat er sprake is van bedrijfseconomische redenen en dat een herplaatsing bijvoorbeeld niet mogelijk is. Daarnaast kan het UWV ook vragen waarom er bijvoorbeeld geen NOW is aangevraagd.

In goed onderling overleg uit elkaar

Een andere optie is om in goed onderling overleg uit elkaar te gaan. De werkgever biedt de werknemer een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken staan opgenomen.

Dit is voor de werkgever een relatief eenvoudige, duidelijke en snelle oplossing, mits de werknemer hiermee akkoord is. Werkgevers kiezen hier ook voor omdat ze dit de meest respectvolle/ nette manier vinden.
Voor werknemers kan deze optie ook voordelen bieden want middels overleg kan de overeenkomst uiteindelijk gunstiger zijn dan waar de werknemer juridisch recht op heeft. De vergoeding kan mogelijk hoger zijn, de timing gunstiger of wellicht hecht een werknemer aan een goede referentie, aan een training of aan een zo prettig mogelijk en respectvol afscheid? Ook een conflict kan een reden zijn om hiervoor te kiezen.

In goed onderling overleg praten we over wat werkgever en werknemer belangrijk vinden en stellen we een vaststellingsovereenkomst op met afspraken die voor beide partijen zo goed als mogelijk zijn. Op korte termijn weet u allebei waar u aan toe bent. Ik begeleid u graag in dit traject!

Wilt u meer informatie over uit elkaar gaan middels een vaststellingsovereenkomst? Ik ben u graag van dienst. Ik ben flexibel en op korte termijn beschikbaar. Ook als het om meerdere werknemers/ teams gaat.

Esther Dekker- MfN-registermediator én bedrijfskundige

www.estherdekker.com