Wat te doen bij ontslag?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen of heeft uw werkgever in een gesprek aangegeven dat u wordt ontslagen? Dan heeft u waarschijnlijk veel vragen over wat te doen bij ontslag. Vragen die u kunt hebben, zijn: is het ontslag terecht, heb ik recht op een ontslagvergoeding en hoe zit het met de WW-uitkering? Uw rechten zijn afhankelijk van het type ontslag. De gesprekken met uw werkgever kunt u laten begeleiden door Esther Dekker. Dan weet u zeker dat u krijgt waar u recht op heeft en weet u of het ontslag terecht is.

Verschillende ontslagvormen

Er zijn verschillende ontslagvormen waar u mee te maken kunt krijgen. De vorm van het ontslag bepaalt wat u te doen staat bij het ontslag. De verschillende vormen zijn:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Ontslag UWV om bedrijfseconomische redenen
  • Ontslag UWV om persoonlijke redenen
  • Ontslag via de kantonrechter
  • Kennelijk onredelijk ontslag
  • Ontslag op staande voet

Alleen bij een ontslag met wederzijds goedvinden is geen goedkeuring van het UWV of een gang naar de kantonrechter nodig. Aan de hand van het type ontslag begeleidt de mediator de gesprekken tussen u en uw werkgever. Zij zorgt ervoor dat de juiste stappen worden ondernomen en dat eventuele documenten op de juiste wijze worden opgesteld. Neem contact op met Esther Dekker om de mogelijkheden te bespreken.

Rol van een mediator

Bij een ontslag en de aanloop naar een ontslag toe kan de mediator een belangrijke rol betekenen in het maken van zo goed mogelijke afspraken tussen de werkgever en de werknemer. Zeker als er een arbeidsconflict aan ten grondslag ligt, kan het lastig zijn om samen er samen uit te komen. Als de afspraken vastgelegd moeten worden in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst helpt een mediator om er voor te zorgen dat alle belangrijke zaken in de overeenkomst vermeld worden.

Ieder ontslag goed geregeld

Heeft u een ontslagvoorstel of een vaststellingsovereenkomst ontvangen? En vraagt u zich wat te doen bij het ontslag, schakel dan mediator, Esther Dekker in. Zij heeft veel ervaring in de afhandeling van zakelijke geschillen. Daarnaast heeft ze een gedegen kennis van de juridische kant van het ontslag. Zo weet u zeker dat u er op zowel menselijk vlak als op zakelijk gebied goed uitkomt met uw werkgever.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

E info@estherdekker.com