Arbeidsconflict met werkgever

Bent u verwikkeld geraakt in een arbeidsconflict met uw werkgever? Heeft u onenigheid met een leidinggevende? Gedraagt hij/zij zich naar uw idee onredelijk tegen u? Om dit op te lossen kunt u een bemiddelaar voor arbeidsconflicten inschakelen. Ik ben Esther Dekker, bemiddelaar voor arbeidsconflicten, en help u graag een oplossing te vinden.

Wat doet een bemiddelaar bij een arbeidsconflict met werkgever?

Een bemiddelaar is een derde partij die het probleem tussen u en uw werkgever probeert op te lossen. Deze derde partij gaat met beide kanten in gesprek, brengt de belangen van beide partijen in kaart en probeert zo het conflict te bemiddelen en tot een oplossing te komen. Een bemiddelaar kan dus een uitkomst bieden voor uw arbeidsconflict met werkgever.

Plan van aanpak voor het oplossen van uw arbeidsconflict met werkgever

Als arbeidsconflict bemiddelaar streef ik naar een traject van maximaal zes weken. Na afloop van deze zes weken is het doel om de normale omgang tussen u en uw werkgever terug te krijgen, of een andere oplossing gevonden te hebben. Blijf dus niet te lang rondlopen met zo’n probleem en zorg er voor dat u tijdig een bemiddelaar inschakelt om u te helpen bij uw conflict.

Mogelijke uitkomsten

Vaak resulteren de sessies met een bemiddelaar in één van deze drie voor de hand liggende oplossingen voor uw arbeidsconflict met werkgever:

  • U keert onder bepaalde voorwaarden terug naar u huidige werkplek
  • U keert terug bij uw huidige werkgever, maar dan onder een andere afdeling
  • U zoekt een andere baan aan de hand van een vaststellingsovereenkomst

Contact

Heeft u in een arbeidsconflict met werkgever en bent u ten einde raad? Bent u op zoek naar een bemiddelaar die u een stapje verder helpt? Neem contact met mij op voor uw mediation arbeidsconflict en ik kijk graag wat ik voor beide partijen kan betekenen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com