Echtscheiding aanvragen

Gaan u en uw partner een echtscheiding aanvragen? Schakel dan een mediator in om er samen goed uit te komen. De mediator kiest geen partij, maar heeft als doel om samen afspraken te maken waar iedereen zich in kan vinden. Mediator Esther Dekker heeft veel ervaring bij de bemiddeling van echtscheidingen.

Om er achter komen of mediation u kan helpen, biedt Esther Dekker u een gratis en geheel vrijblijvend intake gesprek aan. Neem contact op om een afspraak te maken.

Scheiden betekent afspraken maken

Wanneer u een echtscheiding gaat aanvragen, moet er veel geregeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wie er wanneer voor de kinderen gaat zorgen, wat de hoogte wordt van de alimentatie en hoe de bezittingen en schulden verdeeld moeten worden. De mediator helpt u om hier samen uit te komen. De afspraken die u maakt over de echtscheiding worden samen met de mediator vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Echtscheiding en kinderen

Gaat u scheiden en heeft u samen kinderen? Dan moet u daar ook samen afspraken over maken. U gaan dan wel scheiden, maar de zorgplicht voor de kinderen blijft. Er moeten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over waar de kinderen gaan wonen. De afspraken over wie wanneer voor de kinderen zorgt worden vastgelegd in een omgangsregeling. In het ouderschapsplan staan de afspraken die u maakt over de zorg- en opvoedingstaken. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding. De mediator helpt u tijdens het mediationtraject bij het maken van het ouderschapsplan.

Voorkom een juridische strijd

Door samen met een mediator aan de slag te gaan, is de kans het grootst dat er afspraken worden gemaakt waarin u zich beiden kunt vinden. Dat is anders dan wanneer ieder een eigen advocaat inschakelt en er na een strijd afspraken worden opgelegd door de rechter. Dit scheelt u bovendien een hoop in de kosten. Er hoeft namelijk maar één advocaat ingeschakeld te worden om het verzoekschrift voor de echtscheiding in te dienen. Esther Dekker begeleidt het hele traject van het intake gesprek tot en met de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Contact

Gaat u een echtscheiding aanvragen? Neem dan contact op met mediator Esther Dekker voor een gratis en geheel vrijblijvend intakegesprek. Tijdens het traject neemt zij uitgebreid de tijd voor de emotionele kant van de scheiding. Ze is daarbij ook zakelijk zodat er samen goede afspraken gemaakt kunnen worden.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem telefonisch contact met ons op, stuur een mail of vul het contactformulier in op onze website.

T 06 41 38 55 59

info@estherdekker.com