Meer exit-mediations door Covid-19

Meer exit-mediations door Covid-19

Door Covid-19 komen arbeidsrelaties meer en meer onder druk te staan. Als werkgever staat u wellicht financieel onder druk. Als werknemer is het thuiswerken wellicht ook een opgave. Ik word veel gevraagd om te praten of de arbeidsrelatie beëindigd kan worden. Graag begeleid ik u hierin. De afspraken leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst. Hieronder deel ik alvast enige informatie over wat een vaststellingsovereenkomst is en wat ik hierin kan betekenen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd tussen u beiden, de werkgever en de werknemer, over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. U bepaalt samen wat hierin komt te staan.

Wel geldt dat er niet bewust of toerekenbaar mag worden afgeweken van dwingendrechtelijke bepalingen (bijvoorbeeld de verplichting om loon uit te betalen) en de afspraken mogen niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

In de vaststellingsovereenkomst worden zaken als de eventuele ontslagvergoeding en de eindafrekening opgenomen. Ook afspraken over vakantiedagen of bijvoorbeeld het concurrentie- of relatiebeding kunnen onderdeel van de vaststellingsovereenkomst zijn. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken in principe bindend. Het is daarom van belang dat de overeenkomst ook juridisch in orde is.

Hoe komen we tot een vaststellingsovereenkomst?

Graag begeleid ik u om te komen tot een vaststellingsovereenkomst die zo goed als mogelijk is voor u beiden. Hoe werkt dit?

  1. Graag spreek ik u eerst afzonderlijk middels vertrouwelijke intake- gesprekken;
  2. Als duidelijk is dat u beiden de arbeidsrelatie wilt beëindigen, praten we in de gezamenlijke meeting vooral over de invulling van de vaststellingsovereenkomst. Het is handig dat eventuele adviseurs aan tafel komen of telefonisch bereikbaar zijn tijdens de meeting;
  3. Ik mail u het concept en eventuele details stemmen we verder bij voorkeur per mail of telefonisch af;
  4. Nadat de vaststellingsovereenkomst is getekend, beëindig ik de mediation.

Waar moet u nog meer op letten?

  1. Als u als werknemer arbeidsongeschikt bent, dient in ieder geval besproken te worden hoe er met de arbeidsongeschiktheid omgegaan wordt en wie of welke instantie op de hoogte moet worden gebracht;
  2. Als u als werknemer gebruik wenst of dient te maken van de WW, dienen we ervoor te zorgen dat de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen van het UWV. Mogelijk zijn er in dit kader adviseurs betrokken in het traject.
  3. In een arbeidskwestie is vaak sprake van een zekere machtsongelijkheid of verschil van kennis tussen werkgever en werknemer. Zeker wanneer er geen adviseurs betrokken zijn, is het van belang te inventariseren of u de zaak voldoende kan overzien om beslissingen te nemen.

Neem nu contact op!

Zoekt u een mediator voor een arbeidsconflict om samen tot het opstellen van wederzijdse afspraken te komen? Neem contact op met mij. Ik ben u graag van dienst.
Ik ben een arbeidsmediator én bedrijfskundige, kan snel schakelen en ben praktisch ingesteld zodat de meeste trajecten op korte termijn zijn afgerond waardoor u beiden weer verder kunt. Bel mij voor een goede en houdbare oplossing!